• facebook
  • pinterest
  • twitter
  • youtube
  • mail

Posts Tagged "strategia marketingowa"

Strategia marketingowa

Świetna prezentacja ojca współczesnego marketingu, Philipa Kotlera o tym, czym jest strategia marketingowa. Jak zwykle trafnie i obrazowo Wykład wygłoszony na London Business Forum.